Kvalitní elektročásti energetických celků
pro elektrárny, kompresorovny...

O firmě

Vznik:

V roce 1991 za účasti projekčních a vývojových pracovníků z ČKD Praha, ČVUT Fakulta strojní a Tesla Eltos Institut Mikroelektronických Aplikací.

Dodáváme:

Hlavními produkty jsou elektročásti energetických celků (elektráren, kompresoroven).

Zkušebna:

V roce 1998 byla otevřena nová provozovna v areálu ČKD ve Vysočanech na vývojové zkušebně se dvěma Ward- Leonardovými soustrojími 2 MW, 6 kV

Siemens:

V roce 1999 jsme se stali dodavateli buzení pro generátory Siemens.

Certifikace:

CSN EN ISO 9001:2009