Kvalitní elektročásti energetických celků
pro elektrárny, kompresorovny...

Energetika - soustrojí s generátory

Malé vodní elektrárny, dieselgenerátory, turbogenerátory

Regulované elektrické pohony

Polovodičové spouštěče kroužkových motorů, buzení...

Výkonová polovodičová technika

Řízené a neřízené usměrňovače, napěťové střídače

Mikroprocesorové regulační systémy

Přehled vyráběných systémů, průmyslové regulátory...

TENEL ČR, s.r.o.

Poskytování mikroprocesorových regulačních systémů, elektrických pohonů či polovodičové techniky a soustrojů s generátory.