Kvalitní elektročásti energetických celků
pro elektrárny, kompresorovny...

Výkonová polovodičová technika

  • Řízené a neřízené usměrňovače
  • IGBT stejnosměrné měniče
  • Napěťové střídače pro frekvenční měniče
  • Střídavé měniče efektivní hodnoty