Kvalitní elektročásti energetických celků
pro elektrárny, kompresorovny...

Dodávky elektráren na klíč

Základní charakteristika:

 • výkonový rozsah dodávek generátorů 100 kVA až 5 MVA
 • dodávky elektráren vodních, parních, plynových a dieselcentrál
 • kompletní dodávky zahrnující projekt, zajištění subdodávek, montáž, uvedení do provozu, revize, zaškolení obsluhy, servis.

Blokové schéma:

Specifikace komponentů:

 • Zdrojové soustrojí - výběr dle požadavků zákazníka od renomovaných výrobců
 • Vyvedení výkonu a připojení do energetické sítě nn i vn generátory
 • Řešení nulového bodu
 • Měření a monitorování
 • Digitální ochrany generátoru (Generel Electric, ABB, Siemens, Alsthom, SEG)
 • Přístroje ručního a automatického fázování
 • Vlastní spotřeba elektrárny
 • Napojení na centrální řídící systém ev.lokální řízení s PC a vizualizací